האגף אחראי על מתן שירותי המחשוב לכל אגפי ההתאחדות ומוסדותיה. האגף תומך במגוון רחב של תחומים, כגון אפיון, ניהול וביצוע פרויקטים בנושאים שונים, בהם: ניהול הליגות, רישום הקבוצות והשחקנים, ניהול דו"חות השיפוט/הביקורת והמשקיפים, ניהול המערכות הממוחשבות של המוסד לבוררות והמוסד לבקרת תקציבים, ניהול בית הדין הממוחשב ועוד. האגף מטפל בכל הנדרש להתאחדות משלב ניתוח צורכי המחשוב של המשתמשים ועד לבחירת הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, תמיכה בהפעלתם ותחזוקה שוטפת.

פעילויות שוטפות:
- שמירה ואבטחת המידע בהתאחדות, תוך דגש על צנעת הפרט, אבטחת מידע מסווג ביטחונית והיבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות, על פי מדיניות אבטחת המידע.
- שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות ומניעת פגיעה בזמינותם העלולה להביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינה בהתאחדות.
- יזמות של פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השירות והתפעול של האגפים השונים בהתאחדות.
- תכנון ריאלי של הפרויקטים תוך עמידה בדרישות הלו"ז, התקציב והאיכות.
- ייצוב ומיסוד כל המערכות החדשות שפותחו והוקמו במהלך השנים האחרונות.
- הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות.
- ביצוע תחזוקה מונעת על פי תכנית עבודה.
- אספקה של מערכות העונות על צרכי המשתמש וההתאחדות.
- אורך חיים גבוה של מערכות ו-"שקט" טכנולוגי.

מנהל האגף:
רונן מושקוביץ'