Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים

נוער 2017/2018מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - הפועל בנות נחף
סבב 1
מחזור2
תאריך05/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - בנות נתניה
סבב 1
מחזור3
תאריך13/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי כשרונות חדרה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 1
מחזור4
תאריך20/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - בית"ר בנות כפר כנא
סבב 1
מחזור1
תאריך11/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור6
תאריך17/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי עירוני בנות יפיע - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 1
מחזור5
תאריך23/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - מכבי צור שלום ביאליק
סבב 1
מחזור8
תאריך15/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - הפועל איחוד בנות אעבלין
סבב 1
מחזור7
תאריך29/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקאיחוד בנות מג'דל כרום - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 1
מחזור9
תאריך05/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבית"ר בנות כפר כנא - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור10
תאריך14/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות נחף - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור11
תאריך28/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור12
תאריך04/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - מכבי כשרונות חדרה
סבב 2
מחזור13
תאריך14/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - מכבי עירוני בנות יפיע
סבב 2
מחזור14
תאריך03/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי צור שלום ביאליק - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור17
תאריך15/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור15
תאריך22/04/18
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור15
תאריך22/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל איחוד בנות אעבלין - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור16
תאריך29/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - איחוד בנות מג'דל כרום
סבב 2
מחזור18
תאריך09/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30