Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי ברקאי

נערים ג 2018/2019מכבי ברקאי

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל מטה אשר
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חסין סאמי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקעדאן אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפטימה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סעדה ג'מיל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון כדורגל נוה יוסף - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכץ גל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל עפולה
סבב 1
מחזור4
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשלו בן שלוש קורן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוך כרם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי אחי נצרת - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור5
תאריך14/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל מעגן מיכאל
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז נועם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלו בן שלוש קורן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכץ גל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון ספורט חיפה רובי שפירא
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט צעירי טייבה - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור10
תאריך12/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדראן עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכיוף גולן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל חיפה - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור12
תאריך24/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מכבי צור שלום קרית ביאליק
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכיוף גולן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקבני סכנין - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'בארין חביבאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלו בן שלוש קורן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז נועם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מטה אשר - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חסין סאמי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור15
תאריך29/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון כדורגל נוה יוסף
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז נועם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל עפולה - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור19
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מכבי אחי נצרת
סבב 2
מחזור20
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מעגן מיכאל - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור21
תאריך03/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור22
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט חיפה רובי שפירא - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור24
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון ספורט צעירי טייבה
סבב 2
מחזור25
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםבדראן עלי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו חסין סאמי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקטאייפה עדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור26
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל חיפה
סבב 2
מחזור27
תאריך11/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכץ גל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי צור שלום קרית ביאליק - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור28
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבאריה חסאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - בני סכנין
סבב 2
מחזור29
תאריך03/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי ברקאי
סבב 2
מחזור30
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30