Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל קרית שמונה

נערים ג 2018/2019הפועל קרית שמונה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מטה אשר - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבדת איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון כדורגל נוה יוסף
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדוד אברהם אבישי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל עפולה - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי אחי נצרת
סבב 1
מחזור4
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מעגן מיכאל - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור5
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט חיפה רובי שפירא - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט צעירי טייבה
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי אוהד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון
סבב 1
מחזור10
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל חיפה
סבב 1
מחזור11
תאריך13/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי צור שלום קרית ביאליק - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - בני סכנין
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי אוהד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו זיד אמירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור15
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל מטה אשר
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמורד טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור14
תאריך23/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמורד טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון כדורגל נוה יוסף - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדוד אברהם אבישי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל עפולה
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי אחי נצרת - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור19
תאריך13/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל מעגן מיכאל
סבב 2
מחזור20
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור22
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט חיפה רובי שפירא
סבב 2
מחזור23
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט צעירי טייבה - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור24
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמורד טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל חיפה - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור26
תאריך08/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי צור שלום קרית ביאליק
סבב 2
מחזור27
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםויצמן אושר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור25
תאריך18/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשנפר אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקבני סכנין - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור28
תאריך30/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור29
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור30
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30