קמפיינים קודמים

שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף לנוער - שנתון 2001
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןידידות עד גיל 18 - שנתון 2001
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף 2017
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף הבינלאומי - 2016
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות - נבחרת נוער ב' - עונת 2016/7
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות - נבחרת נוער ב' - עונת 2015/16
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף הבינלאומי
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות עד גיל 18 - 2014/15, שנתון 1997
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף 2013 נוער עד גיל 18
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות עד גיל 18 - 2013/14, שנתון 1996
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף 2012 נוער עד גיל 18
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות עד גיל 18 - שנתון 1995
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןטורניר החורף 2011 עד לנוער עד גיל 18
שם נבחרתנוער עד גיל 18
שם קמפייןמשחקי ידידות, נוער עד גיל 18, 2011/12 שנתון 1994
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1993
שם קמפייןידידות, נוער ב', שנתון 1993
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1993
שם קמפייןטורניר החורף 2010 עד לנוער עד גיל 18
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1992
שם קמפייןידידות, נוער ב', שנתון 1992
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1992
שם קמפייןטורניר החורף הבינלאומי 2009 (U18)
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1991
שם קמפייןטורניר החורף הבינלאומי לנוער עד גיל 18, 2008
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1991
שם קמפייןידידות, נוער עד גיל 18, שנתון 1991
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1990
שם קמפייןידידות עד גיל 18, שנתון 1990
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1989
שם קמפייןידידות, נוער עד גיל 18, 2006\2007 ילידי 1989
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1988
שם קמפייןידידות, נוער עד גיל 18, 2005\2006 ילידי 1988
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1987
שם קמפייןידידות, נוער עד גיל 18, 2004\2005 ילידי 1987
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1986
שם קמפייןידידות עד גיל 18, שנתון 86 2003-2004
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1983
שם קמפייןמוקדמות יורו 2001 עד גיל 18,שנתון 1983,שלב העילית
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1983
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 2001 עד גיל 18, שנתון 1983
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1982
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 2000 עד גיל 18, שנתון 1982
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1981
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1999 עד גיל 18, שנתון 1981
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1980
שם קמפייןמוקדמות יורו 1998 עד גיל 18, ילידי 1980
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1979
שם קמפייןאליפות אירופה 1997 לנוער עד גיל 18, שנתון 1979
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1979
שם קמפייןטורניר "פישטני" עד גיל 18, שנתון 79-80 97-96
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1980
שם קמפייןמוקדמות יורו 1998 עד גיל 18, ילידי 1980,שלב העילית
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1979
שם קמפייןקדם א.אירופה 1997 עד גיל 18, ילידי 1979,שלב העילית
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1979
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1997 עד גיל 18, ילידי 1979
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1978
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1996 עד גיל 18, שנתון 1978
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1977
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1995 עד גיל 18, שנתון 1977
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1976
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1994 עד גיל 18, שנתון 1976
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1975
שם קמפייןטורניר פישטני עד גיל 18, 1993 שנתון 1975
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1975
שם קמפייןטורניר פורטו לנוער עד גיל 18, 1993, שנתון 1975
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1975
שם קמפייןטרוניר החורף 1992 עד גיל 18, שנתון 1975
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1975
שם קמפייןמודמות אליפות אירופה 1993 עד גיל 18, שנתון 1975
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1972
שם קמפייןידידות עד גיל 18, שנתון 1972
שם נבחרתנוער עד גיל 18, שנתון 1974
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 1992 עד גיל 18, שנתון 1974

רכיב פרסומי