קמפיינים קודמים

שם נבחרתנבחרת עד גיל 21
שם קמפייןמוקדמות יורו 2021 לנבחרות עד גיל 21, שנתון 98-99
שם נבחרתנבחרת עד גיל 21
שם קמפייןטרניר לבנובסקי
שם נבחרתנבחרת עד גיל 21
שם קמפייןמשחקי ידידות - צעירה שנתונים 96-97
שם נבחרתנבחרת עד גיל 21
שם קמפייןמוקדמות יורו 2019 לנבחרות עד גיל 21, שנתון 96-97
שם נבחרתנבחרת ישראל, עד גיל 21
שם קמפייןטורניר לובנובסקי
שם נבחרתנבחרת ישראל, עד גיל 21
שם קמפייןמוקדמות יורו 2017 לנבחרות עד גיל 21, שנתון 94-95
שם נבחרתנבחרת ישראל, עד גיל 21
שם קמפייןמשחקי ידידות - נבחרת אולימפית
שם נבחרתהנבחרת הצעירה עד גיל 21
שם קמפייןידידות, הנבחרת הצעירה, שנתון 1992-1993
שם נבחרתהנבחרת הצעירה עד גיל 21
שם קמפייןמוקדמות אליפות אירופה 2015
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991
שם קמפייןאליפות אירופה 2013 עד גיל 21, ילידי 1991\1990
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991
שם קמפייןטורניר לובנאנובסקי 2011 לנבחרות צעירות
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991
שם קמפייןטורניר אלפה-אדריה 2011 לנבחרות צעירות
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991
שם קמפייןידידות, הנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1988-1989
שם קמפייןמוקדמות יורו 2011 לנבחרות עד גיל 21, שנתון 1988-89
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1988-1989
שם קמפייןידידות, הנבחרת הצעירה, שנתון 1988-1989
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1986-1987
שם קמפייןידידות עד גיל 21, שנתון 1986-87
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1986-1987
שם קמפייןמוקדמות יורו 2009 עד גיל 21, ילידי 1986\1987
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1986-1987
שם קמפייןטורניר לובנובסקי
שם נבחרתהנבחרת הצעירה,שנתון 1984-1985
שם קמפייןאליפות אירופה 2007 עד גיל 21, ילידי 1984\1985
שם נבחרתהנבחרת הצעירה,שנתון 1984-1985
שם קמפייןמוקדמות יורו 2007 עד גיל21,פלייאוף,ילידי 1984\1985
שם נבחרתהנבחרת הצעירה,שנתון 1984-1985
שם קמפייןמוקדמות יורו 2007 עד גיל 21, ילידי 1984\1985
שם נבחרתהנבחרת הצעירה,שנתון 1984-1985
שם קמפייןידידות עד גיל 21 שנתון 1984\1985
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1982-1983
שם קמפייןמוקדמות יורו 2006 עד גיל 21, ילידי 1982\1983
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1982-1983
שם קמפייןידידות עד גיל 21 שנתון 1982\1983
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1980-1981
שם קמפייןמוקדמות יורו 2004 עד גיל 21, ילידי 1981\1982
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1980-1981
שם קמפייןידידות עד גיל 21 שנתון 1981\1982
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1978-1979
שם קמפייןמוקדמות יורו 2002 עד גיל 21, ילידי 1979\1980
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1978-1979
שם קמפייןידידות עד גיל 21, שנתון 1979\1980
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1976-1977
שם קמפייןמוקדמות יורו 2000 עד גיל 21, ילידי 1977\1978
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1976-1977
שם קמפייןידידות עד גיל 21, שנתון 1977\1978
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1974-1975
שם קמפייןמוקדמות יורו 1998 עד גיל 21, ילידי 1975\1976
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1974-1975
שם קמפייןידידות עד גיל 21, שנתון 1974-1975
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1972-1973
שם קמפייןמוקדמות יורו 1996 עד גיל 21, ילידי 1973\1974
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1970-1971
שם קמפייןמוקדמות יורו 1994 עד גיל 21, ילידי 1971\1972
שם נבחרתהנבחרת הצעירה, שנתון 1972-1973
שם קמפייןידידות עד גיל 21, שנתון 1973-1974
שם נבחרתהנבחרת הצעירה
שם קמפייןמוקדמות יורו 1992 עד גיל 21, ילידי 1969\1970
שם נבחרתהנבחרת הצעירה
שם קמפייןידידות עד גיל 21 , 1977-1992

רכיב פרסומי