• שם
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2018/2019
תפקידמאמן ראשי, הפועל באר שבע
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמאמן ראשי, הפועל באר שבע
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמאמן ראשי, הפועל באר שבע
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמאמן ראשי, הפועל באר שבע
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמאמן ראשי, הפועל קרית שמונה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמאמן ראשי, הפועל קרית שמונה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידעוזר מאמן, הפועל קרית שמונה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידעוזר מאמן, הפועל קרית שמונה
גוף פעילותקבוצה