Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד אסף הדסי

עו"ד אסף הדסי

עו"ד  אסף הדסי
  • שם
  • שם: עו"ד אסף הדסי
  • תפקיד: חבר נשיאות
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בית הדין העליון, חבר נשיאות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת חנינות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, נשיאות בית הדין העליון, חבר נשיאות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה, ועדת חנינות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה, נשיאות בית הדין העליון, חבר נשיאות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, בית הדין העליון, חבר נשיאות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל