• שם
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2008/2009
תפקידמשקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל