• שם
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים