• שם
עונה2018/2019
תפקידיו"ר
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידיו"ר
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידיו"ר
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל