עמוד הביתתפריט ראשי

שינו זוארץ התפטר מתפקידו

4.10.2018 18:00
שינו זוארץ התפטר מתפקידו

יו״ר ההתאחדות הודיע במהלך ישיבת הנהלת ההתאחדות על התפטרותו מהתפקידיו״ר ההתאחדות, משה זוארץ, הודיע במהלך ישיבת הנהלת ההתאחדות על התפטרותו מהתפקיד.

זוארץ: ״באתי לפעול לטובת השחקן הישראלי וקידומו ואם הנהלת ההתאחדות אינה רוצה לפעול כך איני מוצא עוד טעם במילוי התפקיד״. גם מ״מ יו״ר ההתאחדות, דודי גיל, החליט לסיים את תפקידו.

עוד אמר זוארץ: ״הגעתי להתאחדות לכדורגל, בהתנדבות, מתוך תחושת שליחות ורצון כן ואמיתי להביא לשינוי בכדורגל הישראלי. לצערי, מבנה ההתאחדות לכדורגל אינו מאפשר לבצע את השינויים בהם אני מאמין. בנסיבות הללו , ומשהבנתי שלא יעלה בידי לבצע את השינויים בהם אני מאמין לטובת הכדורגל הישראלי, מצאתי לנכון להתפטר מתפקידי. אני מאחל הצלחה לאנשי ההתאחדות ומודה להם״.