Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' שרון

2018/2019ליגה ג' שרון

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפועל קלנסאוה
משחקים22
ניצחונות21
תיקו0
הפסדים1
שערים11-71
נקודות63
מיקום2
קבוצהמכבי ע כפר יונה
משחקים24
ניצחונות17
תיקו2
הפסדים5
שערים22-62
נקודות53
מיקום3
קבוצההפ' פרדסייה נועם
משחקים23
ניצחונות14
תיקו4
הפסדים5
שערים23-47
נקודות46
מיקום4
קבוצהמ ספורטינג ת"א
משחקים24
ניצחונות14
תיקו3
הפסדים7
שערים39-65
נקודות45
מיקום5
קבוצהמכע אריאל
משחקים24
ניצחונות13
תיקו5
הפסדים6
שערים24-43
נקודות44
מיקום6
קבוצהמכ בני רעננה
משחקים23
ניצחונות12
תיקו2
הפסדים9
שערים34-47
נקודות38
מיקום7
קבוצהמכ צעירי טירה
משחקים22
ניצחונות12
תיקו1
הפסדים9
שערים23-41
נקודות37
מיקום8
קבוצההפ' אורנית ע עידו אגוזי
משחקים24
ניצחונות10
תיקו2
הפסדים12
שערים45-35
נקודות32
מיקום9
קבוצהבית"ר טוברוק
משחקים23
ניצחונות6
תיקו5
הפסדים12
שערים65-36
נקודות23
מיקום10
קבוצההפועל ג'לג'וליה
משחקים22
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים14
שערים55-21
נקודות20
מיקום11
קבוצהמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
משחקים23
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים15
שערים58-39
נקודות20
מיקום12
קבוצהמכ כפר קאסם ניבראס
משחקים23
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים15
שערים66-37
נקודות18
מיקום13
קבוצהמס נתניה קולט כהן
משחקים23
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים16
שערים70-26
נקודות15
מיקום14
קבוצהבני טירה
משחקים22
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים17
שערים48-13
נקודות11
מיקום15
קבוצהעוצמה ספורטינג נתניה
משחקים0
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים0
שערים0-0
נקודות0

נתונים סטטיסטיים

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפועל קלנסאוה
משחקים10
ניצחונות9
תיקו0
הפסדים1
שערים6-36
נק'27
מיקום2
קבוצהמ.כ. בני רעננה
משחקים11
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים1
שערים10-27
נק'26
מיקום3
קבוצההפ' פרדסייה נועם
משחקים12
ניצחונות8
תיקו1
הפסדים3
שערים10-26
נק'25
מיקום4
קבוצהמכבי ע. כפר יונה
משחקים13
ניצחונות7
תיקו2
הפסדים4
שערים13-25
נק'23
מיקום5
קבוצהמ.כ.ע אריאל
משחקים12
ניצחונות7
תיקו2
הפסדים3
שערים12-23
נק'23
מיקום6
קבוצהמ.כ. צעירי טירה
משחקים11
ניצחונות7
תיקו1
הפסדים3
שערים10-25
נק'22
מיקום7
קבוצהמ. ספורטינג ת"א
משחקים11
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים3
שערים16-37
נק'20
מיקום8
קבוצהבית"ר טוברוק
משחקים13
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים6
שערים27-20
נק'17
מיקום9
קבוצההפ' אורנית ע. עידו אגוזי
משחקים12
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים7
שערים22-17
נק'15
מיקום10
קבוצהמ.כ. כפר קאסם ניבראס
משחקים13
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים7
שערים39-27
נק'14
מיקום11
קבוצהמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
משחקים12
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים7
שערים26-21
נק'13
מיקום12
קבוצההפועל ג'לג'וליה
משחקים10
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים5
שערים26-12
נק'13
מיקום13
קבוצהמ.ס. נתניה קולט כהן
משחקים11
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים7
שערים33-17
נק'10
מיקום14
קבוצהבני טירה
משחקים10
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים7
שערים15-5
נק'7
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפועל קלנסאוה
משחקים12
ניצחונות12
תיקו0
הפסדים0
שערים5-35
נק'36
מיקום2
קבוצהמכבי ע. כפר יונה
משחקים11
ניצחונות10
תיקו0
הפסדים1
שערים9-37
נק'30
מיקום3
קבוצהמ. ספורטינג ת"א
משחקים13
ניצחונות8
תיקו1
הפסדים4
שערים23-28
נק'25
מיקום4
קבוצההפ' פרדסייה נועם
משחקים11
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים2
שערים13-21
נק'21
מיקום5
קבוצהמ.כ.ע אריאל
משחקים12
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים3
שערים12-20
נק'21
מיקום6
קבוצההפ' אורנית ע. עידו אגוזי
משחקים12
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים5
שערים23-18
נק'17
מיקום7
קבוצהמ.כ. צעירי טירה
משחקים11
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים6
שערים13-16
נק'15
מיקום8
קבוצהמ.כ. בני רעננה
משחקים12
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים8
שערים24-20
נק'12
מיקום9
קבוצהמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
משחקים11
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים8
שערים32-18
נק'7
מיקום10
קבוצההפועל ג'לג'וליה
משחקים12
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים9
שערים29-9
נק'7
מיקום11
קבוצהבית"ר טוברוק
משחקים10
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים6
שערים38-16
נק'6
מיקום12
קבוצהמ.ס. נתניה קולט כהן
משחקים12
ניצחונות1
תיקו2
הפסדים9
שערים37-9
נק'5
מיקום13
קבוצהמ.כ. כפר קאסם ניבראס
משחקים10
ניצחונות1
תיקו1
הפסדים8
שערים27-10
נק'4
מיקום14
קבוצהבני טירה
משחקים12
ניצחונות1
תיקו1
הפסדים10
שערים33-8
נק'4

אודות הליגה

2018/2019עונה
3סבבים
30מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
15קבוצות
1עולות
0יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה ג' שרוןליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה