Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ב' דרום ב'

2018/2019ליגה ב' דרום ב'

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכבי ע שדרות
משחקים27
ניצחונות20
תיקו4
הפסדים3
שערים10-60
נקודות64
מיקום2
קבוצהמכ מכבי אשדוד
משחקים27
ניצחונות20
תיקו3
הפסדים4
שערים13-63
נקודות63
מיקום3
קבוצהמכבי קרית מלאכי עירוני
משחקים27
ניצחונות20
תיקו2
הפסדים5
שערים23-65
נקודות62
מיקום4
קבוצהמס דימונה
משחקים27
ניצחונות17
תיקו5
הפסדים5
שערים24-66
נקודות56
מיקום5
קבוצהמס הפ' ירוחם
משחקים27
ניצחונות16
תיקו6
הפסדים5
שערים30-61
נקודות54
מיקום6
קבוצהמס שיכון המזרח
משחקים27
ניצחונות13
תיקו3
הפסדים11
שערים29-43
נקודות42
מיקום7
קבוצהעירוני מודיעין
משחקים27
ניצחונות11
תיקו5
הפסדים11
שערים39-45
נקודות38
מיקום8
קבוצהמס באר שבע
משחקים27
ניצחונות9
תיקו5
הפסדים13
שערים30-31
נקודות32
מיקום9
קבוצהמס עכסייפה
משחקים27
ניצחונות9
תיקו4
הפסדים14
שערים52-37
נקודות31
מיקום10
קבוצהמכבי ע נתיבות
משחקים26
ניצחונות9
תיקו3
הפסדים14
שערים46-36
נקודות30
מיקום11
קבוצהבני אילת
משחקים27
ניצחונות9
תיקו3
הפסדים15
שערים52-31
נקודות30
מיקום12
קבוצהבית"ר ע קרית גת
משחקים27
ניצחונות7
תיקו9
הפסדים11
שערים46-26
נקודות30
מיקום13
קבוצהבית"ר ע מעלה אדומים
משחקים26
ניצחונות9
תיקו2
הפסדים15
שערים39-29
נקודות29
מיקום14
קבוצהמס הפועל לוד
משחקים27
ניצחונות6
תיקו5
הפסדים16
שערים78-29
נקודות23
מיקום15
קבוצהבני יצ'אלאל רחובות
משחקים27
ניצחונות6
תיקו4
הפסדים17
שערים59-21
נקודות22
מיקום16
קבוצהבית"ר גבעת זאב שבי
משחקים27
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים23
שערים83-10
נקודות3

הערות לטבלת הליגה

לבית"ר גבעת זאב שבי הופחתו 3 נקודות.

נתונים סטטיסטיים

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמ.כ. מכבי אשדוד
משחקים14
ניצחונות11
תיקו2
הפסדים1
שערים1-37
נק'35
מיקום2
קבוצהמ.ס. הפ' ירוחם
משחקים14
ניצחונות10
תיקו4
הפסדים0
שערים13-42
נק'34
מיקום3
קבוצהמכבי קרית מלאכי עירוני
משחקים13
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים2
שערים8-37
נק'31
מיקום4
קבוצהמ.ס. דימונה
משחקים14
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים3
שערים14-42
נק'31
מיקום5
קבוצהמכבי ע. שדרות
משחקים13
ניצחונות9
תיקו3
הפסדים1
שערים6-29
נק'30
מיקום6
קבוצהמ.ס. שיכון המזרח
משחקים14
ניצחונות8
תיקו0
הפסדים6
שערים9-22
נק'24
מיקום7
קבוצהמ.ס. ע.כסייפה
משחקים13
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים5
שערים21-18
נק'20
מיקום8
קבוצהבית"ר ע. קרית גת
משחקים14
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים6
שערים24-16
נק'18
מיקום9
קבוצהבית"ר ע. מעלה אדומים
משחקים13
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים7
שערים15-19
נק'16
מיקום10
קבוצהמ.ס. באר שבע
משחקים14
ניצחונות4
תיקו4
הפסדים6
שערים14-17
נק'16
מיקום11
קבוצהבני אילת
משחקים13
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים6
שערים18-18
נק'15
מיקום12
קבוצהעירוני מודיעין
משחקים13
ניצחונות3
תיקו3
הפסדים7
שערים17-13
נק'12
מיקום13
קבוצהמ.ס. הפועל לוד
משחקים14
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים9
שערים46-14
נק'11
מיקום14
קבוצהבני יצ'אלאל רחובות
משחקים13
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים9
שערים28-12
נק'10
מיקום15
קבוצהמכבי ע. נתיבות
משחקים13
ניצחונות2
תיקו3
הפסדים8
שערים24-13
נק'9
מיקום16
קבוצהבית"ר גבעת זאב שבי
משחקים13
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים12
שערים39-7
נק'3
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכבי ע. שדרות
משחקים14
ניצחונות11
תיקו1
הפסדים2
שערים4-31
נק'34
מיקום2
קבוצהמכבי קרית מלאכי עירוני
משחקים14
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים3
שערים15-28
נק'31
מיקום3
קבוצהמ.כ. מכבי אשדוד
משחקים13
ניצחונות9
תיקו1
הפסדים3
שערים12-26
נק'28
מיקום4
קבוצהעירוני מודיעין
משחקים14
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים4
שערים22-32
נק'26
מיקום5
קבוצהמ.ס. דימונה
משחקים13
ניצחונות7
תיקו4
הפסדים2
שערים10-24
נק'25
מיקום6
קבוצהמכבי ע. נתיבות
משחקים13
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים6
שערים22-23
נק'21
מיקום7
קבוצהמ.ס. הפ' ירוחם
משחקים13
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים5
שערים17-19
נק'20
מיקום8
קבוצהמ.ס. שיכון המזרח
משחקים13
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים5
שערים20-21
נק'18
מיקום9
קבוצהמ.ס. באר שבע
משחקים13
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים7
שערים16-14
נק'16
מיקום10
קבוצהבני אילת
משחקים14
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים9
שערים34-13
נק'15
מיקום11
קבוצהבית"ר ע. מעלה אדומים
משחקים13
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים8
שערים24-10
נק'13
מיקום12
קבוצהבית"ר ע. קרית גת
משחקים13
ניצחונות2
תיקו6
הפסדים5
שערים22-10
נק'12
מיקום13
קבוצהבני יצ'אלאל רחובות
משחקים14
ניצחונות3
תיקו3
הפסדים8
שערים31-9
נק'12
מיקום14
קבוצהמ.ס. הפועל לוד
משחקים13
ניצחונות3
תיקו3
הפסדים7
שערים32-15
נק'12
מיקום15
קבוצהמ.ס. ע.כסייפה
משחקים14
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים9
שערים31-19
נק'11
מיקום16
קבוצהבית"ר גבעת זאב שבי
משחקים14
ניצחונות0
תיקו3
הפסדים11
שערים44-3
נק'3

אודות הליגה

2018/2019עונה
4סבבים
30מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
16קבוצות
1עולות
2יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה ב' דרום ב'ליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה