Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ב' דרום א'

2018/2019ליגה ב' דרום א'

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכע אור יהודה
משחקים27
ניצחונות19
תיקו7
הפסדים1
שערים21-65
נקודות64
מיקום2
קבוצהשמשון ת"א
משחקים26
ניצחונות19
תיקו6
הפסדים1
שערים14-66
נקודות63
מיקום3
קבוצהמכבי ע עמישב פ"ת אלי
משחקים27
ניצחונות12
תיקו8
הפסדים7
שערים47-50
נקודות44
מיקום4
קבוצהבית"ר ר"ג
משחקים27
ניצחונות13
תיקו1
הפסדים13
שערים37-41
נקודות40
מיקום5
קבוצהעירוני בית דגן
משחקים27
ניצחונות13
תיקו1
הפסדים13
שערים43-55
נקודות40
מיקום6
קבוצההפועל קרית אונו
משחקים27
ניצחונות12
תיקו4
הפסדים11
שערים31-39
נקודות40
מיקום7
קבוצההפ' הוד השרון עירוני
משחקים27
ניצחונות11
תיקו4
הפסדים12
שערים38-42
נקודות37
מיקום8
קבוצההפ' א בני ג'ת
משחקים26
ניצחונות10
תיקו6
הפסדים10
שערים47-41
נקודות36
מיקום9
קבוצהמס בני יפו אורתודוכסים
משחקים27
ניצחונות10
תיקו6
הפסדים11
שערים48-44
נקודות36
מיקום10
קבוצהבית"ר פ"ת דדו
משחקים27
ניצחונות10
תיקו5
הפסדים12
שערים48-33
נקודות35
מיקום11
קבוצהשמשון בני טייבה
משחקים27
ניצחונות8
תיקו11
הפסדים8
שערים41-37
נקודות35
מיקום12
קבוצההפ' כ קאסם שועאע
משחקים27
ניצחונות9
תיקו7
הפסדים11
שערים38-33
נקודות34
מיקום13
קבוצההפועל כפר ברא
משחקים27
ניצחונות8
תיקו8
הפסדים11
שערים42-28
נקודות32
מיקום14
קבוצהמס צעירי טייבה
משחקים27
ניצחונות7
תיקו7
הפסדים13
שערים50-35
נקודות28
מיקום15
קבוצההפ' ניהודה ראשל"צ הרצל חיים
משחקים27
ניצחונות8
תיקו3
הפסדים16
שערים51-28
נקודות27
מיקום16
קבוצהמס רוח ת"א
משחקים27
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים22
שערים64-23
נקודות11

נתונים סטטיסטיים

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהשמשון ת"א
משחקים13
ניצחונות12
תיקו1
הפסדים0
שערים4-38
נק'37
מיקום2
קבוצהמ.כ.ע. אור יהודה
משחקים13
ניצחונות10
תיקו2
הפסדים1
שערים11-35
נק'32
מיקום3
קבוצהמכבי ע. עמישב פ"ת אלי
משחקים14
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים4
שערים27-32
נק'26
מיקום4
קבוצההפועל קרית אונו
משחקים14
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים4
שערים12-23
נק'26
מיקום5
קבוצההפ' כ. קאסם שועאע
משחקים13
ניצחונות7
תיקו3
הפסדים3
שערים12-23
נק'24
מיקום6
קבוצהבית"ר ר"ג
משחקים13
ניצחונות7
תיקו1
הפסדים5
שערים17-25
נק'22
מיקום7
קבוצההפ' א. בני ג'ת
משחקים13
ניצחונות7
תיקו1
הפסדים5
שערים18-21
נק'22
מיקום8
קבוצהמ.ס בני יפו אורתודוכסים
משחקים14
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים5
שערים25-24
נק'21
מיקום9
קבוצהשמשון בני טייבה
משחקים14
ניצחונות5
תיקו4
הפסדים5
שערים21-17
נק'19
מיקום10
קבוצהעירוני בית דגן
משחקים13
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים6
שערים23-27
נק'19
מיקום11
קבוצההפועל כפר ברא
משחקים14
ניצחונות3
תיקו7
הפסדים4
שערים19-14
נק'16
מיקום12
קבוצההפ' נ.יהודה ראשל"צ הרצל חיים
משחקים13
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים7
שערים21-16
נק'16
מיקום13
קבוצההפ' הוד השרון עירוני
משחקים13
ניצחונות4
תיקו4
הפסדים5
שערים17-20
נק'16
מיקום14
קבוצהבית"ר פ"ת דדו
משחקים13
ניצחונות4
תיקו4
הפסדים5
שערים20-16
נק'16
מיקום15
קבוצהמ.ס. צעירי טייבה
משחקים14
ניצחונות3
תיקו5
הפסדים6
שערים22-18
נק'14
מיקום16
קבוצהמ.ס. רוח ת"א
משחקים14
ניצחונות0
תיקו2
הפסדים12
שערים31-11
נק'2
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמ.כ.ע. אור יהודה
משחקים14
ניצחונות9
תיקו5
הפסדים0
שערים10-30
נק'32
מיקום2
קבוצהשמשון ת"א
משחקים13
ניצחונות7
תיקו5
הפסדים1
שערים10-28
נק'26
מיקום3
קבוצההפ' הוד השרון עירוני
משחקים14
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים7
שערים21-22
נק'21
מיקום4
קבוצהעירוני בית דגן
משחקים14
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים7
שערים20-28
נק'21
מיקום5
קבוצהבית"ר פ"ת דדו
משחקים14
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים7
שערים28-17
נק'19
מיקום6
קבוצהמכבי ע. עמישב פ"ת אלי
משחקים13
ניצחונות4
תיקו6
הפסדים3
שערים20-18
נק'18
מיקום7
קבוצהבית"ר ר"ג
משחקים14
ניצחונות6
תיקו0
הפסדים8
שערים20-16
נק'18
מיקום8
קבוצההפועל כפר ברא
משחקים13
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים7
שערים23-14
נק'16
מיקום9
קבוצהשמשון בני טייבה
משחקים13
ניצחונות3
תיקו7
הפסדים3
שערים20-20
נק'16
מיקום10
קבוצהמ.ס בני יפו אורתודוכסים
משחקים13
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים6
שערים23-20
נק'15
מיקום11
קבוצההפועל קרית אונו
משחקים13
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים7
שערים19-16
נק'14
מיקום12
קבוצהמ.ס. צעירי טייבה
משחקים13
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים7
שערים28-17
נק'14
מיקום13
קבוצההפ' א. בני ג'ת
משחקים13
ניצחונות3
תיקו5
הפסדים5
שערים29-20
נק'14
מיקום14
קבוצההפ' נ.יהודה ראשל"צ הרצל חיים
משחקים14
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים9
שערים30-12
נק'11
מיקום15
קבוצההפ' כ. קאסם שועאע
משחקים14
ניצחונות2
תיקו4
הפסדים8
שערים26-10
נק'10
מיקום16
קבוצהמ.ס. רוח ת"א
משחקים13
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים10
שערים33-12
נק'9

אודות הליגה

2018/2019עונה
6סבבים
30מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
16קבוצות
1עולות
2יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה ב' דרום א'ליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה