Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מועדון ספורט דבוריההחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםאטרש נאיל
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגנציג נגדית
שםתיתי מוחמד
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 14/03/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: לנדאו גיורא

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערה

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערה
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה14/03/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,500 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס13/03/2019
ת.התחלה14/03/2019
ת. סיום
עונשהפחתת נקודות ליגה
פרטי עונש(2 נקודות)
תאורעל כל הרשעה בשיתוף שלא כדין לשנה
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס13/03/2019

החלטות וקבצים אחרים

תאור בית הדין קבע למשחק זה תוצאה טכנית 0:3 לטובת הקבוצה האורחת.