Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

בית"ר פתח תקוה "דדו" "צו פיוס"החלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 104101
  • תאריך משחק: 01/02/2019
  • משחק: מועדון ספורט טירה - בית"ר פתח תקוה "דדו" "צו פיוס"
  • ליגה: ליגה נוער שרון

  • תאור: תקרית; 1- בעקבות טענות אנשי טירה בדקתי בהפסקת המחצית את זהות מספר 18 של פתח תקוה ולפני התמונות שחקני הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל זיהיתי בודאות של 100 אחוז שהוא יובל אוחנה שחקן אחר בקבוצה ולא השחקן שרשום בטופס המשחק אהרון נועם. אותו שחקן בעקבות המקרה לא עלה לשחק במחצית השניה. 2– בדקה ה60 נאלצתי להפסיק את המשחק מפני ש4 שחקני פתח תקוה שכבו פצועים ולא יכלו להמשיך לשחק כך שהקבוצה נשארה עם פחות מהמינימום הנדרש.

מוזמנים

סוגנאשם
שםבכר מנחם
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 12/02/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; 1- בעקבות טענות אנשי טירה בדקתי בהפסקת המחצית את זהות מספר 18 של פתח תקוה ולפני התמונות שחקני הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל זיהיתי בודאות של 100 אחוז שהוא יובל אוחנה שחקן אחר בקבוצה ולא השחקן שרשום בטופס המשחק אהרון נועם. אותו שחקן בעקבות המקרה לא עלה לשחק במחצית השניה. 2– בדקה ה60 נאלצתי להפסיק את המשחק מפני ש4 שחקני פתח תקוה שכבו פצועים ולא יכלו להמשיך לשחק כך שהקבוצה נשארה עם פחות מהמינימום הנדרש.; ;
הערהלא מאושר
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; 1- בעקבות טענות אנשי טירה בדקתי בהפסקת המחצית את זהות מספר 18 של פתח תקוה ולפני התמונות שחקני הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל זיהיתי בודאות של 100 אחוז שהוא יובל אוחנה שחקן אחר בקבוצה ולא השחקן שרשום בטופס המשחק אהרון נועם. אותו שחקן בעקבות המקרה לא עלה לשחק במחצית השניה. 2– בדקה ה60 נאלצתי להפסיק את המשחק מפני ש4 שחקני פתח תקוה שכבו פצועים ולא יכלו להמשיך לשחק כך שהקבוצה נשארה עם פחות מהמינימום הנדרש.; ;
הערהלא מאושר
סטטוס(אשם)
אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהע"פ דוח שופט המשחק
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה07/02/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס06/02/2019
ת.התחלה07/02/2019
ת. סיום31/07/2019
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,500 ש"ח
תאורבהרשעה חוזרת בגין שיתוף שלא כדין
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס06/02/2019

החלטות וקבצים אחרים

תאור ??? ???? ??? ????? ?? ????? ????? 3:0 ????? ?????? ??????.