Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

הפועל הוד השרוןהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שםספקטור אבי
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 12/02/2019
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערה

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהאי קיום החלטת מוסד שיפוטי
תיאור
הערה
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה17/01/2019
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש2,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס16/01/2019
ת.התחלה17/01/2019
ת. סיום31/07/2019
עונשהפסקת פעילות
פרטי עונש
תאורעד תום העונה, במידה והחלטת הועדה למעמד השחקן לא תבוצע תוך 30 יום.
בפועל / על תנאיעל תנאי
סעיף הרשאה
סטטוסעל תנאי
ת. סטטוס16/01/2019

החלטות וקבצים אחרים

תאורהחלטת ביניים : הסמכות להארכת מועדי ערעור ו/או לעיכוב ביצוע החלטה בתיק שבעניינו פנתה המבקשת לביה"ד העליון שמורה לביה"ד עליון. אשר על כן, אני דוחה הבקשה בהעדר סמכות. בהעדר: 12.2.19 ישראל שמעוני-דיין ראשי