Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

מכבי חולוןהחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

  • מספר תיק: 101397
  • תאריך משחק: 29/04/2018
  • משחק: מכבי חולון - מועדון כדורגל רמת השרון
  • ליגה: ליגת העל לנשים

  • תאור: תקרית; *לקראת סיום המחצית הראשונה במהלך של טיפול בפציעה, נכנס לטפל המעסה של הקבוצה האורחת בפצועה, שביקשתי ממנהל קבוצת מכבי חולון לבדוק למה החובשת שלו לא נכנסת לטפל הוא אמר שהיא יושבת מחוץ למגרש והכל בסדר, מהדברים האלו ביקשתי לעשות בדיקה במהלך הפסקת המחצית בכדי לברר היכן החובשת והתבשר לי שהחובשת כבר לא נמצאת במגרש ואין מענה רפואי מאושר לפי התקנון שיאפשר את המשך קיום המשחק. במהלך ההפסקה שארכה כמעט שעה בכדי למצוא אלטרנטיבות להמשך קיומו של המשחק, נתתי את האפשרות לקבוצות למצוא אדם בעל הכשרה ותעודת חובש שיהיה במשחק במקומה של החובשת ש"נעלמה", לאחר בדיקות עם האחראים על הליגה בהתאחדות, אושר שיהיה ניתן להמשיך רק אם יהיה במגרש אדם בעל תעודת חובש ומכיוון שלא נמצא אדם כזה הוחלט להפסיק את המשחק.

מוזמנים

סוגנאשם
שםדנינו אהרוני כנרת
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגאחר
שםשמעון מימון
תפקידחבר הנהלה
נוכח בדיוןכן

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 02/05/2018
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: שמעוני ישראל

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםהופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; *לקראת סיום המחצית הראשונה במהלך של טיפול בפציעה, נכנס לטפל המעסה של הקבוצה האורחת בפצועה, שביקשתי ממנהל קבוצת מכבי חולון לבדוק למה החובשת שלו לא נכנסת לטפל הוא אמר שהיא יושבת מחוץ למגרש והכל בסדר, מהדברים האלו ביקשתי לעשות בדיקה במהלך הפסקת המחצית בכדי לברר היכן החובשת והתבשר לי שהחובשת כבר לא נמצאת במגרש ואין מענה רפואי מאושר לפי התקנון שיאפשר את המשך קיום המשחק. במהלך ההפסקה שארכה כמעט שעה בכדי למצוא אלטרנטיבות להמשך קיומו של המשחק, נתתי את האפשרות לקבוצות למצוא אדם בעל הכשרה ותעודת חובש שיהיה במשחק במקומה של החובשת ש"נעלמה", לאחר בדיקות עם האחראים על הליגה בהתאחדות, אושר שיהיה ניתן להמשיך רק אם יהיה במגרש אדם בעל תעודת חובש ומכיוון שלא נמצא אדם כזה הוחלט להפסיק את המשחק.;
הערהלא מאושר בניגוד לסעיף לתקנון הרופאי -סעיף 3

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאההופעה למשחק בניגוד להוראות
תיאורתקרית; *לקראת סיום המחצית הראשונה במהלך של טיפול בפציעה, נכנס לטפל המעסה של הקבוצה האורחת בפצועה, שביקשתי ממנהל קבוצת מכבי חולון לבדוק למה החובשת שלו לא נכנסת לטפל הוא אמר שהיא יושבת מחוץ למגרש והכל בסדר, מהדברים האלו ביקשתי לעשות בדיקה במהלך הפסקת המחצית בכדי לברר היכן החובשת והתבשר לי שהחובשת כבר לא נמצאת במגרש ואין מענה רפואי מאושר לפי התקנון שיאפשר את המשך קיום המשחק. במהלך ההפסקה שארכה כמעט שעה בכדי למצוא אלטרנטיבות להמשך קיומו של המשחק, נתתי את האפשרות לקבוצות למצוא אדם בעל הכשרה ותעודת חובש שיהיה במשחק במקומה של החובשת ש"נעלמה", לאחר בדיקות עם האחראים על הליגה בהתאחדות, אושר שיהיה ניתן להמשיך רק אם יהיה במגרש אדם בעל תעודת חובש ומכיוון שלא נמצא אדם כזה הוחלט להפסיק את המשחק.;
הערהלא מאושר בניגוד לסעיף לתקנון הרופאי -סעיף 3
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה03/05/2018
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש1,000 ש"ח
תאור
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס02/05/2018

החלטות וקבצים אחרים

תאור ??? ???? ??? ????? ?? ????? ????? 0:3 ????? ?????? ??????.
תאורפרוטוקול מ- 02/05/18, בית דין משמעתי