Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותהמערכת המשפטיתהחלטות בית הדין המשמעתי החלטת בית הדין המשמעתי

בנות נתניההחלטת בית הדין המשמעתי

פרטי הליך משמעתי

מוזמנים

סוגנאשם
שם? (לא רשום)
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגנציג נגדית
שםהלינגר שלמה
תפקידמנהל הקבוצה
נוכח בדיוןלא
סוגאחר
שםרחל שלינה
תפקידמנהלת ספורטיבית
נוכח בדיוןכן

פרטי דיון

  • תאריך דיון: 17/01/2018
  • סטטוס: התקיים

דיינים

  • שם דיין: ליובין נעם

סעיפי אישום

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף אישוםשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהמברור מול האגף הרלוונטי בהתאחדות, הנ"ל הורחקה ל 2 משחיקם ביום 10.1.18 על ידי בית הדין, ביום 11.1.18 שותפה במשחק במחליפה.

סעיפי הרשעה

אדוםN
דו"ח שופטN
סעיף הרשאהשיתוף שחקן שלא כדין
תיאור
הערהמברור מול האגף הרלוונטי בהתאחדות, הנ"ל הורחקה ל 2 משחיקם ביום 10.1.18 על ידי בית הדין, ביום 11.1.18 שותפה במשחק במחליפה.
סטטוס(אשם)

עונשים

ת.התחלה18/01/2018
ת. סיום
עונשקנס כספי
פרטי עונש3,000 ש"ח
תאורהעמדה לדין שישית העונה- מפעיל את עונש התנאי מיום 10.1.18
בפועל / על תנאיבפועל
סעיף הרשאה
סטטוסבוצע
ת. סטטוס17/01/2018

החלטות וקבצים אחרים

תאור ??? ???? ??? ????? ?? ????? ????? 0:3 ????? ?????? ??????.
תאורפרוטוקול מ- 17/01/18, בית דין משמעתי