5.12.2018 15:00

ביום 12.11.18 החליטה הנהלת ההתאחדות על הקמת ועדה לבחינת תנאי מעבר שחקנים קטינים בכדורגל.


ככל וברצונכם להעביר את עמדכתם ו/או להציע הצעות הנוגעות לעניין, נא העבירו עמדה בכתב למנהל האגף המשפטי בהתאחדות לכתובת מייל [email protected] לא יאוחר מיום 18.12.18