תרשים ארגוני – מערכת רישוי מועדונים

 • מנהל רישוי - מנהל האגף המשפטי עו"ד אמיר נבון
  • מנהלת רישוי (חברים)
   • עו"ד אמיר נבון
   • מתן טורקניץ'
   • מאיה אלון
   • רו"ח עופר אורליצקי
   • משה עגייב
  • ועדת רישוי (חברים)
   • עו"ד נתן מאיר (יו"ר)
   • עודד הכט (ס. יו"ר)
   • איתן גולדמן
   • רו"ח אורי לוי
   • ד"ר יאיר גלילי
   • אריה רוזנצוויג
   • עו"ד ברוך כצמן
   • רו"ח ליאור חנס
  • ועדת ערעור (חברים)
   • עו"ד דוד זילכה (יו"ר)
   • רו"ח רונן שוורץ (ס. יו"ר)
   • רו"ח גיא עמוסי
   • רו"ח עדי צפדיה
   • חיים סולומון
   • רו"ח לירון גרינבויים
 • סגן מנהל רישוי מאיה אלון
 • עוזרי מנהל רישוי/תקשורת